پزشکی

آپیسکتومی

آپیسکتومی

فهرست مطالب

آپیسکتومی: (Apicoectomy) حذف نوک ریشه دندان

Removal of the tip of a tooth root

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.