آپیسکتومی: (Apicoectomy) حذف نوک ریشه دندان

Removal of the tip of a tooth root

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *